1. Από τον Ε.ΛΟ.Α.Α. ανακοινώνεται ότι, σε συνεδρίαση ολομελείας της
Διοικούσας Επιτροπής του, εγκρίθηκε η καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε
εβδομήντα δύο (72) δικαιούχους – μετόχους του Ε.ΛΟ.Α.Α., οι οποίοι έχουν
λάβει πρωτόκολλο Γραμματείας Μ.Τ.Α. για το έτος 2014, μεταξύ των αριθμών
3/2-1-2014 και 942/22-1-2014.

2. Οι δικαιούχοι, προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα για το
σύνολο των δικαιολογητικών και να εισπράξουν απρόσκοπτα και το ταχύτερο
δυνατό το εφάπαξ βοήθημα που τους αναλογεί μέσω του τραπεζικού τους
λογαριασμού, παρακαλούμε να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Π.Α. haf.gr
και στα “ΕΝΤΥΠΑ” / Ε.ΛΟ.Α.Α. Προς τούτο, επισημαίνονται ιδιαίτερα τα
κάτωθι:

α. Η υποβληθείσα Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να είναι χωρίς
οφειλή στο Δημόσιο, καθόσον οι επιταγές έχουν ήδη εκδοθεί.

β. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση δικαιούμενου εφάπαξ στην Εθνική
Τράπεζα (Ε.Τ.Ε.), καθόσον ο Ε.ΛΟ.Α.Α. δεν νομιμοποιείται να υποβάλλει
στην εν λόγω Τράπεζα δικαιολογητικά με στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα
στρατιωτικών της Π.Α., τα οποία απαιτούνται απ΄αυτήν, ενώ είναι δυνατή η
κατάθεση του εφάπαξ σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Ανακοίνωση του ΕΛΟΑΑ, για την Έγκριση Καταβολής Εφάπαξ Βοηθήματος Μετόχων, ID: 12643

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)





Find solutions in the manual

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
 Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α.