Έτσι και είχαμε την εμφάνιση δύο Κατασκοπευτικών -Καταγραφικών αεροσκαφών στο Αιγαίο και την εμφάνιση πέντε Ελικοπτέρων στην οριογραμμή !
Με το που άρχισαν τις τσιριμόνιες τα γνωστά CN-235 Ελληνικά μαχητικά εμφανίστηκαν και επέβαλαν την τάξη χωρίς πολλά πολλά στο (FIR Αθηνών !)


ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 6 ΜΑΙΟΥ 2015
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :   –
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :   7 (2 CN-235 & 5 Ε/Π)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :    7
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :    –
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :    7
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :    3
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :    –
ΠΕΡΙΟΧΗ               :  ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Όλα τα αεροσκάφη  αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

http://veteranos.gr/