Υπεγράφη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, σχετική απόφαση για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών για ανακατάταξη στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων 1000 συνολικά (600 στρατό ξηράς, 200 Πολεμικό Ναυτικό,200 Πολεμική Αεροπορία) οπλιτών για βραχεία περίοδο δυο ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος.


Η δυνατότητα ανακατάταξης δίνεται μόνο σε οπλίτες που υπηρετούν (και όχι σε εφέδρους) αμέσως μετά και σε συνέχεια της εκπλήρωσης της θητείας τους.

Οι παραπάνω οπλίτες θα συνεχίζουν να υπηρετούν στις μονάδες από τις οποίες και θα απολύονται και οι οποίες έχουν καθορισθεί με σχετική υπουργική απόφαση χωρίς δυνατότητα μετάθεση