Ομιλία  Διοικητού  ΚΕΑΤ
(Distinguish Visitors & Media Day, 28 Απρ 15 – Αμφιθέατρο 117ΠΜ)


Κύριε Υπουργέ,
κύριε Πρέσβη,
κύριοι Αρχηγοί,
κύριοι εκπρόσωποι του τύπου,
είμαι ο Ταξίαρχος (Ι) Θεόδωρος Λίγκρης Διοικητής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, σας καλωσορίζω στους χώρους του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) και της Αεροπορικής Βάσης Ανδραβίδας και επιτρέψτε μου να πω ότι η παρουσία σας σήμερα εδώ, αποτελεί για μας μεγάλη τιμή.

Στα επόμενα 10:00 λεπτά θα σας ενημερώσω για την Άσκηση “ΗΝΙΟΧΟΣ 2015”, συγκεκριμένα θα αναφερθώ στα αντικείμενα της προβολής :
Σημειώνεται ότι η ενημέρωση είναι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΗΝΙΟΧΟΣ-15
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Άσκηση “ΗΝΙΟΧΟΣ” πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της Δεκαετίας του ’80 και σταδιακά καθιερώθηκε η εκτέλεσή της ετησίως, ως Αεροπορική άσκηση ΜΙΚΡΗΣ κλίμακας, που αφορούσε στη διεξαγωγή Αεροπορικών και Μεικτών Επιχειρήσεων.
Ο κύριος Αντικειμενικός Σκοπός τηςάσκησης (ΑΝΣΚ) ήταν :

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Ομιλία Διοικητού ΚΕΑΤ, ID: 13021

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Η εξάσκηση του Προσωπικού στη Σχεδίαση και εκτέλεση μεικτών και σύνθετων Αεροπορικών Επιχειρήσεων, Composite Air Operation,(COMAO), σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Δόγμα της ΠΑ, των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Εθνικά Σχέδια, σε περιβάλλον που προσομοίαζε κατά το δυνατόν την πραγματική κατάσταση, ώστε να Δοκιμάζονται και να Αξιολογούνται τα υφιστάμενα Σχέδια, τα προτεινόμενα Σχέδια και οι ακολουθούμενες Τακτικές, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της Άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) και τα συμμετέχοντα Α/Φ μεταστάθμευαν στην 110 Πτέρυγα Μάχης / Λάρισα, από όπου και εκτελούσαν τις αποστολές τους, ενώ ο  συντονισμός και η εκτέλεση της, γινόταν από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) του ΑΤΑ.

Από το 2005 μετά την εγκατάσταση στη Μονάδα σύγχρονων Μέσων επιτήρησης των Αεροπορικών επιχειρήσεων, η Σχεδίαση και ο συντονισμός της Άσκησης πραγματοποιείται από το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) στην Αεροπορική Βάση της Ανδραβίδας, με τα συμμετέχοντα Α/Φ να επιχειρούν από τις Μητρικές τους Μονάδες ή και από τους χώρους της 117ΠΜ.

Τον Νοέμβριο του 2013 αποφασίστηκε :
H Μετεξέλιξη και η διεύρυνση της Άσκησης “ΗΝΙΟΧΟΣ”, από ΜΙΚΡΗΣ σε ΜΕΣΑΙΑΣ Κλίμακας, υπό μορφή INVITEX.
Η υιοθέτηση του “SINGLE BASE CONCEPT”.
Όλα τα συμμετέχοντα Α/Φ, Ε/Π και αριθμός Οπλικών Συστημάτων (Ο/Σ) να μετασταθμεύουν στην Αεροπορική Βάση της Ανδραβίδας και επιχειρούν από αυτήν.
Η Σχεδίαση των Αποστολών να γίνεται την προηγούμενη ημέρα στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής και να εκτελείται την επομένη.

ΗΝΙΟΧΟΣ-15
Η Άσκηση “ΗΝΙΟΧΟΣ-15”, είναι Αεροπορική Άσκηση μεσαίας κλίμακας και αφορά στη διεξαγωγή Αεροπορικών και Διακλαδικών Επιχειρήσεων.
Σε αυτή συμμετέχουν μέσα και των τριών (3) Κλάδων, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία με δέκα (10) μαχητικά Α/Φ και η USAFE με Ειδικές Ομάδες (SOF). Επίσης, η Άσκηση συνδυάζεται με την Άσκηση “ΑΣΤΡΑΠΗ” του Πολεμικού Ναυτικού.
Η Άσκηση “ΗΝΙΟΧΟΣ-15”, διεξάγεται τμηματικά στη βάση εννέα (9) επιμέρους Σεναρίων, που φέρουν την κωδική ονομασία “MISSION” ένα (1) έως εννέα (9).
Στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε στο ένατο εικοσιτετράωρο διεξαγωγής της Άσκησης, η οποία ξεκίνησε με τις πτήσεις των αεροσκαφών τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
Αναφέρεται ότι με την ταυτόχρονη Σχεδίαση και εκτέλεση των αποστολών από το cell του ΚΕΑΤ, δημιουργείται ένα ρεαλιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, με εντατικό ρυθμό επιχειρήσεων, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει σημαντικά το επίπεδο εκπαίδευσης, αφού υπάρχει αυξημένο πτητικό έργο, με παρατεταμένο ρυθμό επιχειρήσεων σε 24ωρη βάση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Αντικειμενικοί Σκοποί της Άσκησης είναι :
Παροχή ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Εκπαίδευσης.
Ρεαλιστική εκπαίδευση, επιτυγχάνεται με την δημιουργία “Ρεαλιστικού Περιβάλλοντος Μάχης”.
Στο Προσωπικό που συμμετέχει στην Άσκηση δημιουργούνται συνθήκες μάχης με, “Υψηλούς Ρυθμούς”, “Αληθοφανή Φθορά Δυνάμεων”, την κατά KLAUSEWITZ «Τριβή» και ως ένα βαθμό, το Προσωπικό εκτίθεται στη Σωματική και Ψυχική Κόπωση που θα αντιμετωπίσει στις επιχειρήσεις.
Αναβαθμισμένη και Ακριβής Μέτρηση των Αποτελεσμάτων
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των καταγραφικών συστημάτων των Α/Φ, την λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων των σχηματισμών από το ΣΑΕ και την μετά πτήση ενημέρωση των πληρωμάτων που συμμετέχουν στην άσκηση.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Η Άσκηση χωρίζεται σε τέσσερις (4) Φάσεις, όπως φαίνονται στην Προβολή :
ΦΑΣΗ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΦΑΣΗ 2 : ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΦΑΣΗ 3 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΑΣΗ 4 : ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ
Την Τακτική Διοίκηση των Αεροπορικών δυνάμεων που συμμετέχουν, έχει ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, ο οποίος την ασκεί μέσω ενός οργάνου – φορέα ελέγχου που έχει δημιουργηθεί στο

ΚΕΑΤ ειδικά για την Άσκηση.
Ο Τακτικός Έλεγχος των δυνάμεων της Άσκησης έχει μεταβιβασθεί στο Διοικητή του ΚΕΑΤ.
Στα πλαίσια της άσκησης και με τη συμμετοχή δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, εκτελούνται Αποστολές με μεγάλους σχηματισμούς Αεροσκαφών για προσβολή Στόχων του αντιπάλου σε Ξηρά, Θάλασσα και Αέρα όπως, Κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου, Στρατηγεία, Αεροδρόμια, Γέφυρες, Ναυτικές Δυνάμεις, κ.λ.π.
Παράλληλα, εκτελούνται αποστολές προστασίας αναλόγων φίλιων Στόχων, ώστε να διαφυλαχθεί η Στρατηγική υποδομή και η δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης επιχειρήσεων από τις φίλιες δυνάμεις.
Εκτελούνται δύο (2) κύματα (Α, Β) ΗΜΕΡΑ με διαχωρισμό τριών (3) ωρών (Α/Γ 10:00 C, 13:00 C) και ένα (1) SIDE MISSION, μετά την Α/Γ του δεύτερου Κύματος.
Επίσης, ένα (1) κύμα (C) ΝΥΚΤΑ (Α/Γ 21:00 C) και ένα (1) SIDE MISSION μετά την Α/Γ του κύματος (C).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κε Υπουργέ, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού δυνάμεων σε συνδυασμό με τα σύγχρονα Τεχνικά Μέσα, μας δίνουν την ευκαιρία να εξελίξουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ευελιξία στην ικανότητα αντίδρασης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων μέσων σε συνθήκες ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
Με δεδομένο το υψηλό τακτικό επίπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας, τις δυνατότητες δημιουργίας Ασκήσεων με συμμετοχή αξιοζήλευτης ποικιλίας Οπλικών Συστημάτων και της προσφοράς ιδιαίτερων Γεωγραφικών επιλογών – προκλήσεων, το όραμα που τίθεται για την Άσκηση

“ΗΝΙΟΧΟΣ” είναι :
Να γίνει η ανταγωνιστικότερη Άσκηση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, η οποία να παρέχει στους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μοναδική εμπειρία συμμετοχής.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας.
Αναφέρθηκα στα αντικείμενα που φαίνονται στην προβολή :
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΗΝΙΟΧΟΣ-15
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Και είμαι στη διάθεση σας για τυχόν ερωτήσεις.