Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, πραγματοποίησε ομιλία στη Διπλωματική Ακαδημία με θέμα: «Οργάνωση, Δομή, Προοπτική και Εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων», στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών της.


Η Διπλωματική Ακαδημία, ιδρύθηκε το 1999 και λειτουργεί ως αυτοτελής οργανική μονάδα του Υπουργείου  Εξωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον/ην Υπουργό.

Η κύρια αποστολή της Διπλωματικής Ακαδημίας είναι διττή:

Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των επιτυχόντων στον ειδικό εισαγωγικό διαγωνισμό της Διπλωματικής Υπηρεσίας: Οι επιτυχόντες (υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας) φοιτούν για τρεις μήνες στην Διπλωματική Ακαδημία και εκπαιδεύονται τόσο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δημόσιας διοίκησης και διπλωματικής πρακτικής όσο και σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διπλωματίας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ID: 13140

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Η επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών.