Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος συναντήθηκε με το νέο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας Πρέσβυ Jorge Domecq και συζήτησαν θέματα που αφορούν την Υπουργική Σύνοδο της 18ης Μαΐου.


Επίσης συζήτησαν τις προτεραιότητες του Οργανισμού καθώς και τις δυνατότητες που παρέχονται για ανάπτυξη ενός πλαισίου ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας με έμφαση στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων  αμυντικών βιομηχανιών.