Επιλογή Εγγραφής Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο 1ο Νηπιαγωγείο – Παράρτημα Παπάγου στο 251ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2015-2016

Δικαίωμα εγγραφής, έχουν όσα νήπια συμπληρώνουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους την ηλικία των 5 ετών και είναι τέκνα στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος.

Δείτε περισσότερα