17/4/1911 – Οι Έλληνες της Αμερικής – πρώτοι συμπαραστάτες της Αεροπορίας – κατά τον έρανο της ημερήσιας ελληνόφωνης εφημερίδας “Ατλαντίς” συγκέντρωσαν το αναγκαίο χρηματικό ποσό για την αγορά ενός αεροπλάνου.

http://www.haf.gr