Οι Αμερικανοί Χειριστές του «TOP GUN»  και οι Εκπαιδευτές τους (ψάχνουν τις αναμετρήσεις) με τους Έλληνες Χειριστές  των F-16 για να γίνονται …Καλύτεροι !

Στο πιο κάτω  video που δημοσιεύεται σε Ιστοσελίδα  του Εξωτερικού οι Αμερικανοί κάνουν λόγο στην άσκηση που έγινε στο Ισραήλ (Blue Flag 2013) και απαντούν στην ερώτηση : Ποιοί είναι οι καλύτεροι ξανά και απαντούν οι ίδιοι οι Έλληνες και αναφέρουν οτι οι Αμερικανοί είναι οι καλύτεροι Μαθητές !

Δείτε περισσότερα