10/4/1961 – Το Αεροπορικό Απόσπασμα KONGO, το οποίο εστάλη το Μάρτιο με σκοπό την ενίσχυση του έργου των στρατιωτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο KONGO, πραγματοποίησε 110 αποστολές, μεταφέροντας φορτίο 126184 lbs και 677 επιβάτες.

www.haf.gr