9/4/1932 – Πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η Διεθνής Αεροπορική Έκθεση Αθηνών. Έλαβαν μέρος, εκτός από την Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Τσεχοσλοβακία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Πολωνία. Σκοπός της έκθεσης ήταν η γνωριμία του ελληνικού κοινού με το αεροπλάνο και η εξάπλωση της Αεροπορικής Ιδέας.

www.haf.gr