6/4/1941 – Εκδηλώθηκε η γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Χειριστές της 22 Μοίρας Διώξεως με αεροσκάφη PZL P.24 κατέρριψαν δύο εχθρικά Henschel Hs 126 (Σγός Αντωνίου και Υπσγός Κατσιμπούρης το πρώτο και Σγός Δάκος, Υπσγός Κοντογιώργος και Υπσγός Κατσιμπούρης το δεύτερο). Tην ίδια ημέρα καταρρίφθηκε ένα ακόμη γερμανικό αεροσκάφος Dornier Do 17 από τον Υπσγό Οικονομόπουλο Παν. της 24ης Μοίρας Διώξεως (αεροσκάφη Bloch ΜΒ 151).

www.haf.gr