Αναµφίβολα, το σηµαντικότερο σύστηµα ενός Αεροσκάφους Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ), αποτελεί το σύστηµα ραντάρ (RADAR). Με αυτό δίνεται η δυνατότητα σε µία Ναυτική ∆ύναµη να τοποθετήσει έναν εξειδικευµένο αισθητήρα σε µεγάλο ύψος, πολλαπλασιάζοντας δραµατικά τον εντοπισµό του οποιουδήποτε αντιπάλου σε αποστάσεις που θα επιτρέψουν την ασφάλεια της ∆ύναµης, αλλά και τη δυνατότητα στρατηγικών και τακτικών κινήσεων και ελιγµών.

Δείτε περισσότερα