Ο σμήναρχος Δημήτρης Τσιρογιαννίδης ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως διοικητή της 110 Πτέρυγας Μάχης στη θέση του ταξιάρχου Θεόδ. Σύρμου που μετατέθηκε στο ΓΕΑ. Η τελετή παράδοσης – παραλαβής της διοίκησης της 110 Π.Μ. πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, στρατιωτικού προσωπικού , πολίτικων, και πολιτειακών αρχών  στις 08:30 π.μ.