Οι Αρχηγοί Άμυνας από 108 Κράτη Μέλη, ο Γενικός Γραμματέας (Secretary General) Ban Ki-Moon και οι υπόλοιποι ηγέτες ΟΗΕ συνήλθαν στη Νέα Υόρκη στις 27 Μαρτίου 2015 στη μεγαλύτερη σύσκεψη αυτού του επιπέδου στην ιστορία. Κατόπιν των συζητήσεων που προέκυψαν κατά τη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου με θέμα τη Διατήρηση της Ειρήνης στο περιθώριο της Γενικής Συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης, αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες να συναντηθούν στα Ηνωμένα Έθνη.

Δείτε περισσότερα