Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

Ένα (1) Super Puma διατέθηκε για αποστολή έρευνας – διάσωσης παράνομου μετανάστη, στην περιοχή της Σύμης.
Συμπληρώθηκαν 1,2 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/3/2015, ID: 13816

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) C-130 μετέφερε ιατρική μονάδα από τη Βενετία στον Άραξο.
Συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

www.haf.gr