Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την οποία μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, κυρώνονται οι παρακάτω πίνακες Αξιωµατικών Κοινών Σωµάτων, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωµάτων (ΣΠΚΣ), µε την υπ’ αριθµό 02/2015 απόφασή του:

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A%CE%9636-4%CE%9F0