24/3/1945 – Λειτούργησε στην Κυψέλη, στο κτήριο όπου προηγουμένως στεγαζόταν η Ιταλική Σχολή Καλογραιών (Κυψέλης 46), το Γενικό Νοσοκομείο Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας. Το Νοσοκομείο μεταφέρθηκε πλήρως εξοπλισμένο από το Κάιρο, όπου είχε συγκροτηθεί δύο χρόνια πριν, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

www.haf.gr