Από 17 έως 19 Μαρτίου 2015 διεξήχθη, η 1η Σύσκεψη Αντιπροσώπων Χωρών-Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) (Users NAMFI Committee-UNAC) για το έτος 2015, στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στην Αθήνα.
 

Η εν λόγω σύσκεψη, διοργανώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το ΠΒΚ και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συσκέψεων που προβλέπονται για την εύρυθμη λειτουργία του Πεδίου Βολής, μεταξύ των χωρών – χρηστών (Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα) και του ΝΑΤΟ/SHAPE.