Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Τόσκας συναντήθηκε με την Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), συγκεκριμένα με τους: Αντισυνταγματάρχη Ανέστη Τσουκαράκη, Πρόεδρο Π.Ο.Ε.Σ, Υπολοχαγό Χρίστο Μαστρογιαννάκη, Γεν. Γραμματέα, Σμηναγό Θεοφάνη Φούκα, Αρχικελευστή Αναστάσιο Τσάκαλο και Ανθυπασπιστή Βάϊο Τσαπρούνη.


Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν τα εξής:

Nομοθετική πρόβλεψη για τη σωματειακή δραστηριότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θέσπιση  νέας Υπουργικής Απόφασης περί μεταθέσεων, βελτιωμένης, με αξιοκρατικά κριτήρια .

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Συνάντηση ΥΦΕΘΑ Νίκου Τόσκα με την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Ε.Σ., ID: 14328

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ηλεκτρονική παρακολούθηση των μορίων με δημιουργία βάσης δεδομένων

Υποχρεωτική συνυπηρέτηση στρατιωτικών με συζύγους εν γένει δημοσίους υπαλλήλους.

Αποκατάσταση της αδικίας που δημιούργησε ο Ν.3865/2010 για τους καταταγέντες στρατιωτικούς τα έτη 1990-1992 και εκ νέου συζήτηση για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όλων των στρατιωτικών, με ανάδειξη και επίλυση νομικών ασαφειών.

Μετεγγραφή στρατιωτικών φοιτητών.

Συνήγορος του στρατιωτικού.

Επέκταση των παροχών σε στρατιωτικούς που με δικαστική απόφαση είναι συμπαραστάτες σε ΑΜΕΑ πλην των συζύγων και τέκνων, καθώς και νομική αποσαφήνιση του 67%  αναπηρίας.

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν εκ νέου, με τις λεπτομέρειές τους, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων, μετά τον τελικό καθορισμό αρμοδιοτήτων των μελών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.