Απόσπασμα της έκθεσης Ρακιτζή

Σε συνέχεια καταγγελιών δημοσιευμάτων σχετικά με ζητήματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε), δόθηκε εντολή σε Επιθεωρητές του ΣΕΕΔΔ και σε Οικονομικούς Επιθεωρητές για την διενέργεια Διοικητικού και οικονομικού ελέγχου.

Του Μπάμπη Παπασπύρου