6/3/1921 – Πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος Breguet 14 της Στρατιωτικής Αεροπορίας αναγνώριση και φωτογράφηση όλων σχεδόν των τουρκικών χαρακωμάτων στη στενωπό Καράκιοϊ, Πορνά, Κοβαλιτσάι – Ντερέ, Μουρατλάρ, Τουρμπέ, Αβγκίν, Ναστίφ Πασά, Μπάμπα Σουλτάν, καθώς και αναγνώριση όψεως των γεφυρών μεταξύ Χασάν Πασά, Αϊνεγκιόλ και Γενή Σεχήρ. Η αποστολή είχε μεγάλη σπουδαιότητα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση του Ελληνικού Στρατού.

www.haf.gr