Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη :


1. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης Αρχηγός ΓΕΑ
2. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου Αρχηγός ΤA
3. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
4. Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Βορρόπουλος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
5. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος Διοικητής ΔΑΕ
6. Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης Διοικητής ΔΑΥ
7. Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου Υπαρχηγός ΓΕΑ
8. Υποπτέραρχος (Ι) Αριστείδης Κορέας ΓΕΕΘΑ
9. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Στάμος Υπαρχηγός ΑΤΑ
10. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος-Δημήτριος Χριστόπουλος Διευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ
11. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης Διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΑ
12. Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Καλαντζής ΓΕΕΘΑ
13. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Μαντζιάρης Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ
14. Υποπτέραρχος (Ι) Παντελής Σαπαντζόγλου Διοικητής ΣΙ
15. Υποπτέραρχος (Μ) Χριστόφορος Σμυρλής Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ
16. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης Διευθυντής Επιθεωρήσεων
17. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ
18. Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής Επιτελάρχης ΔΑΥ

www.haf.gr