Ο Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Τσαλίκης. Μια πολύ καλή επιλογή για την θέση του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας. 

Το βιογραφικό του Υποπτεράρχου είναι πλούσιο, αποδεικνύει την εργατικότητα και το πλήθος γνώσεων που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την σταδιοδρομία του στην Πολεμική Αεροπορία.    

Ο Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Τσαλίκης είναι o Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Είναι υπεύθυνος για την επιλογή, εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκπαίδευση

Γεννήθηκε στη Λάρισα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1977 και ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός το 1981.

Είναι απόφοιτος:

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Τσαλίκης : Μια πολύ καλή επιλογή για το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Το βιογραφικό του), ID: 14647

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ)
του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ)
του Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΣΑΠΕ)
του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΠΑ/ΣΕΕ)
του Σχολείου Instruction System Development (ISD)
της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ)
της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α)
NATO Staff Officers Orientation Course
NATO Joint Warfare Course
Bi-Sc Command and Control Course
NATO Joint Air Campaign Planning Course
Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

Μάρτιος 2014: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)
Μάρτιος 2013 – Μάρτιος 2014: Υπαρχηγός Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
Αύγουστος 2012 – Μάρτιος 2013: Διοικητής Σχολής Ικάρων
Νοέμβριος 2011 – Ιούλιος 2012: Διευθυντής Διεύθυνσης Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Δ2)
Αύγουστος 2009 – Νοέμβριος 2011: Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΑ
Απρίλιος 2009 – Αύγουστος 2009: Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας
Ιούλιος 2007 – Απρίλιος 2009: Διοικητής της 130 Σμηναρχίας Μάχης
Αύγουστος 2004 – Ιούλιος 2007: Στρατιωτικός Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ
Ιανουάριος 2003 – Αύγουστος 2004: Διευθυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – Ασκήσεων και Ανάλυσης Αποστολών του Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Combined Air Operations Centre 7 – CAOC 7)
Σεπτέμβριος 1999 – Ιανουάριος 2003: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Σχεδίων του CAOC 7 (DefPlans Fighter)
Ιούλιος 1999 – Αύγουστος 1999: Επιτελής στη Διεύθυνση Συμμαχικών Υποθέσεων – Πολυεθνικών Ασκήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α3)
Αύγουστος 1997 – Ιούλιος 1999: Επιτελής στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Α3)
Ιανουάριος 1997 – Αύγουστος 1997: Balkans CAOC στη Vicenza της Ιταλίας (operation planner)
Αύγουστος 1992 – Ιανουάριος 1997: Επιτελής στην 110ΠΜ
Αύγουστος 1991 – Αύγουστος 1992: Διοικητής Σμήνους Μάχης στην 110ΠΜ/348ΜΤΑ
Ιούνιος 1981 – Αύγουστος 1991: 110ΠΜ/348ΜΤΑ
Πτητικά Καθήκοντα
Έχει συμπληρώσει πάνω από 3900 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη T-41D, T-37 B/C, T-2E, T-33 A/B , RF-4E.

Προαγωγές

Ανθυποσμηναγός: 19/05/1981
Υποσμηναγός: 25/05/1984
Σμηναγός: 02/06/1988
Επισμηναγός: 16/06/1993
Αντισμήναρχος: 30/05/1998
Σμήναρχος: 18/03/2003
Ταξίαρχος: 04/03/2010
Υποπτέραρχος: 29/07/2012

Μετάλλια – Παράσημα

Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως
Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας Β΄ Τάξεως
Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως
Μετάλλιο Ηνωμένων Εθνών Vicenza
Μετάλλιο Kosovo

ΥΓ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Τσαλίκης όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του έχει την μεγαλύτερη Νατοϊκή εμπειρία λαμβάνοντας υπόψιν ότι έχει υπηρετήσει επί τρία χρόνια στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.