1. Πολεμική Αεροπορία “Διατηρητέους” τους:
Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο
Υποπτέραρχο (Ι) Παρασχόπουλο Γεώργιο
Υποπτέραρχο (Ι) Μανωλάκο Ιωάννη
Yποπτέραρχο (Ι) Αστρεινίδη Συμεών
Yποπτέραρχο (Ι) Αθανασίου Αντώνιο
Yποπτέραρχο (ΜΗ) Βορρόπουλο Γεώργιο
Yποπτέραρχο (ΜΑ) Σμυρλή Χριστόφορο
“Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:
Αντιπτέραρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο
Yποπτέραρχο (Ι) Τσαλίκη Αθανάσιο
Yποπτέραρχο (Ι) Δριτσάκο Γεώργιο
Yποπτέραρχο (Ι) Ανδρεσάκη Βασίλειο
Yποπτέραρχο (Ι) Μήλα Νικόλαο
Yποπτέραρχο (Ι) Ιακώβου Απόστολο
Yποπτέραρχο (ΜΑ) Καμπαλούρη Μιχαήλ
Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο
Yποπτέραρχο (ΥΙ) Γρηγορέα Χρήστο