1/3/1943 – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιστορική πτήση της νεοσυσταθείσας δεύτερης ελληνικής Μοίρας Διώξεως στη Μ. Ανατολή, της 336 Μοίρας, σε αποστολή αναγνώρισης τομέα.

www.haf.gr