Οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας δύνανται να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.e-stadiodromia.eoppep.gr.


Αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι γονείς (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό) δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.eoppep.gr/teens.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.