Φεύγει ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας τώρα για το Albacete της Ισπανίας για να βρεθεί στον τόπο του ατυχήματος.