■ Μπλόκο στην υπουργική απόφαση από τους αποστράτους.

■ Το συντονιστικό των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας αίτηση για την ακύρωση της Κοινής Αποφάσεως ΥΠ0ΙΚ και ΥΠΕΘΑ.

Δείτε περισσότερα