Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 9,2 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.

www.haf.gr