Φρένο στις μειώσεις των εφάπαξ για τους στρατιωτικούς – σώματα ασφαλείας βάζει η εφαρμογή ειδικής ρήτρας που θα περιορίζει στο ελάχιστο τις περικοπές όσων αποστρατεύονται από τις 31/7/2014 και μετά. Η ρήτρα αυτή… ενσωματώθηκε στο νόμο, για να «προστατεύσει» το αξιόμαχο των στελεχών ΕΔ-ΣΑ από τις περικοπές που φέρνει μια άλλη ρήτρα, που ισχύει από την 1η/1/2015 σε όλα τα Ταμεία και για το μηδενισμό των ελλειμμάτων τους.

Δείτε περισσότερα