Σταθερά θετική πορεία και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης διαπιστώνει σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, για το 2015 η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ). Η εταιρεία, ακολουθώντας κατά γράμμα τη στρατηγική ανάκαμψης και ανάπτυξης του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2017, βελτίωσε σημαντικά τις λειτουργικές και παραγωγικές της δραστηριότητες, μείωσε τις ανελαστικές της δαπάνες και εφάρμοσε δυναμική εξωστρεφή εμπορική πολιτική με αποτέλεσμα να έχει να επιδείξει έναν σαφώς θετικό απολογισμό για το 2014.

Δείτε περισσότερα