Συνάδελφος μου έστειλε την απάντηση του ΕΛΟΑΣ σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012, λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του νέου μισθολογίου.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο: Απάντηση ΕΛΟΑΣ για αναπροσαρμογή εφάπαξ η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ αποφάσισε να απευθύνει ερώτημα στο ΝΣΚ, προκειμένου να εκδοθεί γνωμοδότηση για το θέμα.

Δείτε περισσότερα