Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 και την ερμηνευτική εγκύκλιο, καταργήθηκε η παρ3 του άρθρου 51 του Ν.3205/2003, σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε καταργήθηκε από 1-8-2012 η διάταξη που προέβλεπε τη χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευομένων μελών – τέκνων) μόνο στον ένα εκ των συζύγων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Δείτε περισσότερα