Από τις 5 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014 η 330Μ «Κεραυνός» και η Tayeset 107 “Knights of the Orange Tail” της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (Cheil Ha’avir)  συνεκπαιδεύτηκαν  στο Ισραήλ στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ και σε συνέχεια παλαιοτέρων συνεργασιών και συνεκπαιδεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Δείτε περισσότερα