Επιβεβλημένη παρέμβαση του ΣΑΣΥΔΑ είχαμε σήμερα στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, αναφορικά με το θέμα της επιμήκυνσης του χρόνου στη ΣΥΔ. Αφορμή στάθηκαν τα όσα προέκυψαν από την έρευνα της Ειδικής Επιτροπής για θέματα ε.ε. ΣΥΔιτών, που συστάθηκε αμέσως μετά τη συγκρότηση του νέου ΔΣ (3 Δεκ 2014).

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, μετά από αλληλογραφία μεταξύ των Γενικών Επιτελείων, αποφασίσθηκε η τροποποίηση μόνο του ΚΟΛ της ΣΤΥΑ και εφαρμογή από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, ώστε η φοίτηση σε αυτή, να επεκταθεί  στα 3 έτη, εξαιρώντας τις άλλες σχολές (ΣΥΔ-ΣΙΡ) από το μέτρο αυτό.

Δείτε περισσότερα