Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Μαρία Γιαννακάκη με θέμα «Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση μεταθέσεων στις ΕΔ προς τα στελέχη» σας γνωρίζω, σύμφωνα με… τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη μου, τα ακόλουθα:

Δείτε περισσότερα