7/12/1931 – Άρχισε τη λειτουργία της η Σχολή Αεροπορίας (μετέπειτα Σχολή Ικάρων) με τον επίσημο τίτλο Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Αεροπορίας, στην Αεροπορική Βάση Τατοΐου. Τα μαθήματα που διδάσκονταν σε αυτή ήταν: Ανώτερα Μαθηματικά, Σφαιρική Τριγωνομετρία, Εφηρμοσμένη Μηχανική, Φυσική, Πυροβολική, Αεροναυτιλία, Μετεορωρολογία, Βολή, Βομβαρδισμός, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Στρατιωτικό και Ναυτικό Αεροπορικό Δίκαιο, Στρατιωτική Ιστορία και Αγωγή, Αεροπορική Τέχνη και Αεροπορική Εκπαίδευση (αέρος και εδάφους).

www.haf.gr