Απάντηση ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4528/12-11-2014) με θέμα: «Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση μεταθέσεων στις ΕΔ προς τα στελέχη»

Φ.900α/266/14141/5 Δεκεμβρίου 2014

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Μαρία Γιαννακάκη… με θέμα «Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση μεταθέσεων στις ΕΔ προς τα στελέχη» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη μου, τα ακόλουθα:

Δείτε περισσότερα