Σε απάντηση της σχετικής (α) ερώτησης (υπ. Αριθμ. 4331/6-11-2014) που κατέθεσε η βουλευτής κα Μαρία Γιαννακάκη με θέμα «Απαλλαγές κατόπιν εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας για τα Στελέχη των ΕΔ», σας γνωρίζω ότι η ημερήσια απαλλαγή που χορηγείται σε στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία δεν… αποτελεί αντιστάθμισμα υπερωριακής απασχόλησης ή ακριβή αριθμητικό ισοσκελισμό των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τους, αλλά συνιστά ευεργετικό διοικητικό μέτρο που λαμβάνεται για λόγους διευκόλυνσης και ανάπαυσης του προσωπικού.

Δείτε περισσότερα