Η αναλυτική επεξήγηση που ακολουθεί αναδημοσιεύεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Η κύρια προϋπόθεση για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών είναι η συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου υπηρεσίας. Τα όρια του χρόνου υπηρεσίας διαφοροποιούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Δείτε περισσότερα.