ύο στρατιωτικές σχολές δεν θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015 σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για τις Σχολές Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και το Τµήµα Ελεγκτών Αεράµυνας της Σχολής Ικάρων. Να σημειώσουμε ότι οι εν λόγω Σχολές είχαν τεθεί εκτός και από το μηχανογραφικό του 2014.

Επίσης μια σημαντική πληροφορία που εξάγεται από το έγγραφο είναι το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νομοθετικές ρυθμίσεις αρµοδιότητας των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) µε σκοπό να αυξηθεί ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) στα τρία έτη από τα δύο που είναι τώρα χωρίς να είναι δυνατόν την παρούσα χρονική στιγµή να αναφερθεί ρητά ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειµένου να ισχύσει η ρύθμιση από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Επίσης γίνεται γνωστό ότι για τις υγειονομικές εξετάσεις θα ισχύσει το το Π.∆. 11/2014 ( ΦΕΚ 17 Α΄), το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα το Εθνικού Τυπογραφείου: http://www.et.gr .

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Εκτός μηχανογραφικού το 2015 η (ΣΙΡ) και το Τµήµα Ελεγκτών Αεράµυνας της Σχολής Ικάρων., ID: 17357

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Σύµφωνα µε το Π.∆. 151/2013 ( ΦΕΚ 238 Α΄), Οργανισµός της Σχολής Ικάρων, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα το Εθνικού Τυπογραφείου: http://www.et.gr , οι υποψήφιοι – ες της Σχολής Ικάρων ( όλων των τµηµάτων της ) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

http://www.defencenet.gr/