10/10/1956 – Την 10η Οκτωβρίου 1956, συγκροτήθηκε το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ)

10/10/1917 – Εκδόθηκαν οδηγίες προς τους κατοίκους των μεγαλύτερων πόλεων για την περίπτωση επιδρομής εχθρικών αεροπλάνων, (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, απαγόρευση φωτισμού, χρήση καταφυγίων) ενώ ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα για την αντιαεροπορική άμυνα αυτών.

www.haf.gr