Από 6 έως 16 Οκτωβρίου 2014, διεξάγεται στο ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, σεμινάριο με σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών στην απόκτηση του κατάλληλου υπόβαθρου ως προς την ικανότητα πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων (Negotiations Technique΄s), με σκοπό την επίτευξη των Εθνικών Θέσεων.

Δείτε περισσότερα.