9/10/1944 – Πέντε από τα Spitfire V των 335 και 336 Μοιρών Διώξεως, τα οποία την προηγουμένη είχαν μετακινηθεί στο μόλις απελευθερωμένο αεροδρόμιο του Αράξου, πραγματοποίησαν επιθετική αναγνώριση στον Κόλπο της Κορίνθου.

www.haf.gr