Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ), στον Άραξο, η εκπαίδευση της 1ης Σειράς Joint Interface Control Officer (JICO).

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα Τακτικά Δίκτυα και ειδικότερα από το LINK16.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν δώδεκα (12) Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας από εκπαιδευτές του Allied Training Branch J7, Joint Interoperability Division.

Τα πτυχία επέδωσε ο επικεφαλής των Αμερικανών Εκπαιδευτών, Lieutenant Colonel Sam Escalante παρουσία του Διοικητή της 116ΠΜ, Σμήναρχου (Ι) Πέτρου Χατζήρη.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Εκπαίδευση της 1ης Σειράς JICO, ID: 18426

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

www.haf.gr