Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άνδρο.
Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Χανδρινό Μεσσηνίας.
Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/10/2014, ID: 18576

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τα Ψαρά στη Χίο.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάσο στη Ρόδο.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 5,2 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.

www.haf.gr