Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σαλαμίνα.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλμυρή Κορινθίας.
Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/9/2014, ID: 18586

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Σέριφο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr