29/9/1951 – Άρχισε στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας η εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών στα αεριωθούμενα Τ-33Α, από τους δύο Αμερικανούς αξιωματικούς που είχαν μεταφέρει τα πρώτα αυτά αεροσκάφη.

www.haf.gr