22/9/1917 – Ψηφίστηκε το διάταγμα “Περί συστάσεως τμήματος αεροπορικής υπηρεσίας εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών, Διεύθυνσιν Μηχανικού”.
Το τμήμα αυτό έφερε την επωνυμία “Τμήμα Αεροπορίας” και στην αρμοδιότητά του υπάγονταν οι προμήθειες υλικού, οι ενοικιάσεις και διευθετήσεις αεροδρομίων, οι κατασκευές, η στρατολογία, η εκπαίδευση και η οικονομική διαχείριση κ.α. Την τακτική χρησιμοποίηση των Μονάδων Αεροπορίας και τις καθαυτό επιχειρήσεις ανέλαβε η Επιτελική Υπηρεσία Στρατού (Τμήμα Επιχειρήσεων).

www.haf.gr